OnPage SEO je často používáným termínem v SEO oboru. Většinou se vám nepodaří umístit na dobré pozice pokud máte špatně udělané OnPage SEO.

Pojďme si tedy říct, co se za tímto pojmem skrývá. OnPage SEO je docela komplexní věc, skrývá se za tím více faktorů. Proto jsem si vybral ty nejdůležitější.

Nejdůležitější OnPage faktory

Mezi nejdůležitější OnPage faktory patří nadpisy, titulek, meta popis a správný obsah.

Nadpisy

Nadspisy se zapisují do HTML tagů H1 až H6. Na každé stránce na vašem webu by měl být H1 nadpis, který bude obsahovat hlavní klíčové slovo.
Častou chybou bývá logo v nadpisu H1 a na stránce je hlavní nadpis až v H2.

Titulek

Titulek (title) je důležitým faktorem OnPage SEO. Je to titulek, který potenciální návštěvník uvidí jako první. Měl by obsahovat klíčové slovo a výzvu k navštívení webu. Dále by titulek měl obsahovat název webu, jinak si ho většinou Google doplní do titulku sám a pak náš titulek nemusí vypadat hezky. Musí být tedy optimalizován jak pro vyhledávače tak pro hledajícího.

Meta popis

Meta popis je popis, který se ve výsledcích ukazuje pod titulkem. Jeho cílem je ve stručnosti shrnout obsah a přilákat tak potenciálního návštěvníka ke kliknutí. Důležité je mít hlavní klíčové slovo v meta popisu a zachovat jeho správnou délku.

Pokud nebudete mít v popisu klíčové slovo, pak většinou Google váš popis změní tak, aby klíčové slovo obsahoval. Toto není dobré, protože meta popis pak nemusí dávat smysl a nemotivuje hledajícího ke kliknutí. Dále to může vést k fluktuaci vašeho webu ve výsledcích díky snížení prokliků hledajících.

Pamatujte, že...
Meta popis musí obsahovat klíčové slovo, správnou délku a výzvu k akci.

Ukázka správného titulku a meta popisu:

OnPage Meta a Title

V HTML to bude vypadat takto:

<title>Co se skrývá za termínem OnPage SEO? | SEOMix</title>
<meta name=“description“ content=“Co je to OnPage SEO? Jedná se o nejdůležitější část SEO. Pokud podceníte OnPage, nemůžete se rovnat vaší konkurenci.“ />

TIP
Pokud chcete vědět, jak bude váš meta popis a titulek vypadat, můžete použít tuto stránku, která simuluje vzhled vašeho popisu v Google.

 

Přejít na Google simulátor

Struktura URL

Struktura URL je důležitá. Měla by obsahovat klíčové slovo, které stručně vystihuje váš obsah. Čím je vaše struktura výstižnější a kratší, tím lépe.

Špatná URL Struktura

Špatně
https://www.seomix.cz/?p=123

nebo

Špatně
https://www.seomix.cz/archiv/123

Dobrá URL struktura

Dobře
https://www.seomix.cz/onpage-seo

Pokud byste se rozhodli měnit URL strukturu, myslete na to, že původní URL musíte přesměrovat pomocí 301 na novou URL adresu. Díky tomu dáváte najevo vyhledávači, že váš obsah byl přesunut a vyhledáváč ví, čím to rychle ve výsledcích nahradit. Dále tím zabraňujete ztrátě link juice a tvorbě nefunkčních stránek s kódem 404.

Správný obsah

Obsah na stránce je nejdůležitějším faktorem. Pište obsah tak, aby byl přívětivý pro návštěvníky i vyhledávače. Návštěvník i vyhledávač musí najít na stránce to, co hledají.

Před napsáním samotného článku nebo obsahu je dobré mít promyšlená klíčová slova. Není dobré psát článek o tématu, který nikdo nebude hledat.

Vyhledávač hledá faktory, které mu napoví o čem stránka je. K tomu mu pomáhá správné použití klíčových slov. Návštěvník hledá informace a pokud se mu líbí, jevíte se tak vyhledávači jako autorita ve vašem oboru, protože návštěvník bude například obsah sdílet na sociálních sítích. Pro vyhledávače by měl obsahovat správný poměr klíčových slov a jejich variací. Obsah by měl mít správnou délku – měl by být dostatečně dlouhý, ale zároveň ne moc, abyste se stále drželi tématu. Myslete na to, že je do obsahu nutné zakomponovat klíčová slova. Google většinou rozpoznává skloňování, takže to nemusíte dělat na sílu.

Na co je důležité myslet u obsahu z pohledu OnPage SEO?

Při psaní obsahu byste měli myslet na pár věcí:

  • Správná délka obsahu (u každého tématu se liší, neexistuje univerzální odpověď)
  • Správné užití klíčových slov
  • Vkládejte do textu seznamy, obrázky a další vizuální prvky
  • Obsah by měl být správně členěn do odstavců
  • Myslete na správné použití nadpisů
  • V textu se zbytečně neopakujte
  • Netvořte duplicitní obsah (většinou vzniká při tvorbě blogu, kde napíšete mnoho článků na stejné téma)

Závěrem

OnPage SEO faktorů je hodně. Řekli jsme si zde ty nejdůležitější on-page faktory. Dodržováním těchto základních principů OnPage si pomůžete ke zlepšení pozic.